سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

 

takadd.jpg

  تکدی  یا گدایی یکی از معضلاتی است که در اجتماع وبه ویژه شهر های بزرگ نمود بیشتری دارد ودر نتیجه ی فقر مالی شدید وعدم توانایی در اداره کردن امورات زندگی بوجود می آید.

بیشتر متکدیان را زنان بی سرپرست وکودکان وافراد بیکار تشکیل می دهند اغلب این زنان ومردان در اثر عواملی چون نابسامانی زندگی خانوادگی، اجتماعی، وفرهنگی، فوت همسر، نداشتن شغل ودرآمد ومسکن مناسب، مهاجرت  به این کارروی می آورند. کودکان نیز به خاطر اعتیاد والدین ونداشتن سرپرست مناسب مبادرت به انجام این کار می کنند ومتاسفانه مورد سواستفاده ی افراد متکدی وسودجو قرارمیگیرند ودیده شده که به طرق مختلف وبعنوان ابزاری در کنار گدایان جهت تحریک احساسات مردم بکار گرفته میشوند. مشاهده ی این موارد بر  سر چهارراهها وگُذرها خصوصا در میادین اصلی شهر وجلوی عابر بانک ها که بیشتر ملموس است دل هر انسان با وجدانی را به درد می آورد یا  همچنین مردانی را می بینیم که توانایی کار کردن دارند ولی بواسطه ی اعتیادشان با مراجعه به دکان مردم طلب کمک میکنند. اینان فاقد هرگونه حس مسوولیت پذیری در زندگی اجتماعی وخانوادگی واقتصادی می باشند. در صورت مواجه ومقابله با این قشر از افراد چه باید کرد وچه رویه ای را در پیش گرفت؟ بعضی از مردم معتقدند که نباید  کوچکترین ترحم وکمکی به ایشان  بشود، زیرا باعث گدا پروری می شود وممکن است افراد مستعد دیگری نیز به این شغل گرایش پیدا کنند.برخی دیگر می گویند اگر کمکی ولو ناچیز هم بشود سبب جلوگیری از خلاف های بیشتر وبزرگتر توسط آنها می شود. ومی توان جامعه را از یک معضل وآسیب عظیم تری نجات داد. واقعا وظیفه ی مردم در قبال این گونه افراد چیست؟

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104