سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

 

                       ShahreKhub.jpg                               

 

   تورکمنیا- آ.گوکلانی:  همه ی ما اوقاتی از زندگی خویش را دربیرون از خانه وبرای انجام امور روزمره، اختصاص می دهیم.ودر این رابطه با حضور در اجتماع وبازار اغلب با صحنه هایی مواجه میشویم که دیدن آن ها بسیار مشمئز کننده  می باشند.

 

از جمله ریختن وانداختن زباله در پیاده روها، معابر، جوی ها وجداول کنار خیابان ها وجلوی مغازه ها می باشد که دیدن اینها موجبات ناراحتی مردم وزشتی چهره ی شهر را بدنبال دارد غالبا با  وجود سطل ها ومحفظه های زباله ای که در مقابل مغازه ها قرار داده شده اند متاسفانه  می بینیم زباله ها در قسمت بیرونی مظروف انداخته شده وبصورت پراکنده در فضای فوق پخش شده اندکه علاوه بر  آ زار واذیت روحی وروانی  شهروندان،  حقوق شهروندی را نیز پایمال میکند.  در حال حاضر این مساله ومعضل هنوز هم وجوددارد وبه عنوان مشکل برطرف نشده است یا مخازن  زباله  که شهرداری برای رفع نیازهای اهالی محل دراین رابطه در نزدیکی محل زندگی آنها اختصاص می دهد، به جای استفاده ی بهینه وصحیح از این خدمات رسانی، زباله های خودرا در کنار جایگاه فوق رها کرده وبه شکل مطلوب بهره برداری نمی کنند. که خود منشا وناقل انواع بیماریها گشته وبر روی سلامت شهروندان ومحیط زیست  اثرات  نامطلوبی بر جای می گذارد.همچنین مورد دیگری که در این رابطه فراوان به چشم می خوردغالبادر سرویس های بهداشتی و  بین راهی ملموس است ونشان از عدم رعایت بهداشت توسط خود مسافرین ویاناشی از ارایه ی  خدمات سطح پایین به  ایشان می باشد.  با توجه به مطالب فوق لازم است تک تک افراد جامعه به مسایل عنوان شده حساسیت خاص نشان داده ورعایت بیشتری در این رابطه بنمایند  وهمچنین با کمک مسوولین شهری وهمکاری این دو در جهت عمل به شعار شهر ما خانه ی ما اهتمام ویژه ای بورزند تا به شهری زیبا وایده ال ومناسب برای زندگی بهتر   دست پیداکنند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104