سیاسی

 

 

amniyateshoghli.jpg

تورکمنیا- آ. گوکلانی: برای انجام کاری به مرکز شهر رفته بودم. در هنگام تردد در آن حوالی، به یک  غرفه ی کوچک فروش مواد غذایی نیمه آماده بر خوردم که فروشنده ی جوانی در داخل ٱن مشغول تهیه وتدارک سفارش مشتریان بود.

جهت خرید به درون غرفه  رفته ومنتظر ایستادم تا نوبتم شود، در این فاصله  نگاهی به اطراف انداختم دوعدد سینی فربا ملزوماتش که مشخص بود به تازگی در ان پخت وپزانجام گرفته  وبعد از ان به همان صورت رها شده بود بر روی  پیشخوان خودنمایی می کردکه توجهم را به خود جلب کردو تعجبم را برانگیخت! نگاهی به دست فروشنده  انداختم که با دستکش یکبار مصرفی که بدست داشت در حال اماده کردن سفارش من بود ولی با ناخن های بلند وکوتاه نشده ی  ... که از زیر نایلون دستکش کاملا هویدا بود. با دیدن این صحنه ها  از مراجعه به ان جاو سفارش غذا پشیمان  شدم وتصمیم به ترک محل گرفتم   که  ناگهان دوست  فروشنده ی جوان وارد شد وباهمدیگر  شروع به درد ودل کردند. مرد جوان به دوست تازه وارد ش گفت :امروز مامور بهداشت برای بازدید محل کارم آمده بود وکارت بهداشت از من  خواسته است در حالیکه هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده بودم واین مساله باعث نگرانی وناراحتی وی شده بود. من که نمی دانستم چگونه ناراحتی ام را از وضع موجود انجا ابراز دارم  بلافاصله گفتم :مامور بهداشت وظیفه ی خودرا به درستی انجام داده است. شما ملزم به داشتن آن کارت می باشید. وبه عنوان مشتری این حق را به خود میدهم که نظرم را بگویم وانتقاد وپیشنهاد سازنده در موردسلامت و کیفیت غذا وبهداشت محیط کار شما داشته باشم. همکار مرد جوان بعداز شنیدن سخنان من گفت :معلوم نیست ما تاکی اینجا باشیم. وکارمان را داشته باشیم. وقتی وضعیت شغلی ما معلوم نیست وتازه دو روز است که شروع به کار کرده ایم. کارت بهداشت هم تهیه کنیم؟ ازیک طرف به شدت از صحبت های اومتعجب شدم واز طرف دیگر متاثر شدم به لحاظ اینکه  آنها در ابتدا ی کار به فکر تامین امنیت شغلی خویش بودند تا اجرای صحیح قوانین مربوط به شغلشان  ومشتری مداری.                                                با خود اندیشیدم اگر این دسته از افراد با این طرز تفکر مسوولیت انجام شغلی را در جامعه بپذیرند، کارها به درستی پیش نمی رود ونتایج زیانباری برای اجتماع  ومردم در بر خواهد داشت.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104