سیاسی

 

 

khanevadeh.jpg

 

تورکمنیا-آ.گوکلانی:  نهادخانواده در جامعه ی امروزمتناسب با زمان خویش  دستخوش تغییرات وتحولات فراوانی گردیده است . علت انهم ریشه در علل مختلفی دارد  که یکی از مهمترین واساسی ترین دلایل آن،  چگونگی  روابط بین زن ومرد در زندگی مشترک میتواند  باشد. 

 

 زنان امروزی برخلاف ادوار گذشته انتظارات وخواسته های متفاوتی از( زندگی مشترک) وهمسران خود دارند، زیرادرک درستی از  مفهوم این کلمه را به دست نیاورده اند. ویا اموزش کافی از طریق خانواده در این زمینه نداشته وپا به عرصه ی زندگی زناشویی نهاده اند.   مشابه همین مطلب در خصوص مردها هم صدق می کندویا برعکس طوری تربیت یافته اند وشخصیتشان شکل گرفته است که بر مبنای الگوپذیری از پدرانشان بوده که آنها نیز سلسله وار از نیاکان خویش به ارث برده اند ومربوط به دورانی  است که شیوه ی تربیتی سنتی با توجه به قرار داشتن در جامعه ی سنتی  متداول  بوده واقتضای زمانه ایجاب می کرده که فرزندان پسر بدین گونه رشد وتکامل یابند.   ولی دیگر این نوع نگرش وسبک زندگی  کار آیی ندارد.                                                                   

 

دختر وپسری که باهم ازدواج می کنند در دو خانواده ی متفاوت بزرگ شده اند وافکار وعقاید خاص خود را دارا می باشند ودر زندگی مشترک هم بکار می بندندو  در نتیجه   اگر انتظاراتی که ازهم دارند نتوانند بر آورده سازند نمی توانند در زیر یک سقف به زندگی خود ادامه دهند وطبیعتا دچار مشکل شده به بن بست عاطفی می رسند. واین امرنهایتا در بیشتر موارد  منجر به طلاق می شود. حال اگر در این بین پای بچه ای هم در بین باشد وااسفاست ومساله بغرنج تر میشود.                                                                       

 

ثابت شده که همیشه پیشگیری بهتراز درمان است. بنابراین لازم است قبل از شکل گیری پیوند زناشویی بین دونفر وایجاد  خویشاوندی سببی بین خانواده ها به این دو  موضوع مهم  توجه داشت:                                                        

اولاهر دو خانواده به اصطلاح (هم کفو)   یعنی متناسب هم ودارای یک شرایط از هر لحاظ، خاصه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی... باشند.                                                       

ثانیا جهت ازدواج از نظر ظاهر وباطن بین دختر وپسر شباهت وجودداشته باشد  ومکمل هم باشند تا در زندگی به تفاهم ودرک متقابل برسند .                                         

هرگاه ازدواج ها بدون توجه ودر نظر گرفتن این دو امر مهم صورت بگیرد خانواده های پسر ودختر وهم خود زوج های جوان دچار مشکلات فراوانی شده وبالطبع به تفاهم موردنظر نایل نیامده وزندگی پر تنش وبی ثباتی خواهند داشت .                                                   
 باتوجه به مطالب فوق در نتیجه ی وقوع چنین مسایلی مراجعه به مشاوره ی خانواده ضروری می نماید   تا  زوجها   زیر نظرافراد  متخصص وآگاه در امور خانواده  به حل وفصل منطقی وصحیح مشکلات خویش بپردازند.واز پیدایش ناخواسته ی معضلات بعدی جلـوگیری کنند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104