سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

Dr.Seydi.jpg

تورکمنیا- دکتر سیدی:درراستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب هموطنان تورکمن نیز جهت حضور حداکثری در انتخابات دهمین دورهء مجلس شورای اسلامی، برای رسیدن به وحدت کلمه و انتخاب گزینه ئی بهتر از میان نامزدهای نمایندگی مدتی است در تلاشی شبانه روزی می باشند.

به موازات فعالیت های انتخاباتی پرشور تورکمنها، سایر هم استانی های عزیز نیز با هدفی مشابه و جهت انتخاب گزینه ئی اصلح از بین خود در تکاپو می باشند. در روزهای اخیر و درحالیکه حدود یک ماه به موعد رای گیری مانده است اخباری مبنی بر به اجماع رسیدن هم استانی های عزیز سیستانی برای حمایت از کاندیداهای مورد نظرشان در چهار حوزه از شش حوزهء انتخاباتی استان و کنار کشیدن سایر کاندیداهای محترم سیستانی از دور رقابت ها رسید. خبر این وحدت نظر در بین هم استانی های ارجمند سیستانی باعث خوشوقتی هم استانی های دیگر و بخصوص تورکمنهاست. گرچه در میدان رقابت انتخاباتی قویتر شدن دست رقیب بطور طبیعی باعث تشدید نگرانی از واگذاری نتیجه است اما به هرحال این موضوع می تواند الگوئی برای سایر اقوام ساکن تورکمنصحرا باشد و به تعبیر دیگر انسجام هرچه بیشتر فعالیت های انتخاباتی در میان تورکمنها وسایر اقوام و اقشار فراقومی درحال مشارکت ونیز داغتر شدن تنور انتخابات را در پی داشته باشد.

 

  اما موضوع بسیار مهمتر نحوهء اجماع و نوع روشهای اتخّاذ شده برای رسیدن به اجماع در بین این دو گروه اجتماعی است. هرچند نگارنده از کم وکیف حصول هم استانی های عزیز سیستانی به اجماع بر سر کاندیداهای مزبور اطلاع وافی ندارد. لیکن بر حسب تجربه و با نگاه به گذشته بنظر می رسد این نوع اجماع با استفاده از نفوذ اجتماعی ریش سفیدان و شخصیت های سیاسی واجتماعی در بین این عزیزان وبا اتکا به نقش کاریزماتیک آنها در پروسهء تصمیم گیری صورت گرفته  باشد. این متد از گذشته های دور بین تورکمنها نیز با عنوان "یاش اولی گری" ویا "آق ساقّال لیق" که به معنی ریش سفیدی است مورد استفاده بوده و همیشه نیز نتایج مثبتی بهمراه داشته است. با این وجود از مدتی پیش هموطنان تورکمن دست به ابتکار جالبی زده اند. آنها با تلفیق روش سنتی ریش سفیدی و روش مدرن رای گیری الکترال روحیهء دموکراتیک خود را به نمایش گذاشته اند. این روش که روشنفکران و ریش سفیدان با استفاده از وسایل مدرن ارتباط جمعی و بطور علنی با پرهیز از پنهان کاری، تشکیل کمیته های ارتباط مردمی داده و در شهر وروستاها بین مردم به رایزنی و هم اندیشی می پردازند تا نامزدی که مورد نظر قاطبهء مردم است معرفی گردد، درسهای بزرگی از مردم سالاری در خود نهفته دارد.

 

این گروه های مرکب از جوانان و ریش سفیدان با هزینهء شخصی و بدون چشمداشت مادی، تنها با اهداف عام المنفعه و خداپسندانه از بین مردم شهر و روستاها نمایندگانی برای هم اندیشی و نهایتا رای گیری برای حمایت از کاندیدای اصلح اخذ نموده و با برگزاری سخنرانی و جلسات پرسش وپاسخ به تنویر افکار عمومی و بالاتر بردن سطح آگاهی مدنی مردم همت می گمارند. در واقع این عمل به مثابه انتخاباتی زود هنگام قبل از انتخابات رسمی و به عبارت دیگر دموکراسی در دموکراسی است. نتیجهء این حرکت هرچه که باشد نوع رفتار انتخاباتی و ابداع روش مناسبی که ضمن حفظ احترام ریش سفیدان و احیای سنت حسنهء ریش سفیدی از احترام به افکار عمومی و اصول مردم سالاری نیز غفلت نمی کند، نشان دهندهء دینامیزم بسیار بالا و قابلیت انطباق روش های قدیمی با شرایط جدید در جامعهء تورکمنصحراست که می تواند الگوئی برای همهء نقاط ایران و حتی جهان باشد. در یک جمله شاید بتوان گفت درحقیقت با این روش" تورکمنها درس دموکراسی می دهند".

نظرات بسته شده است.

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104