تورکمنیا: یاشولی های گنبد یا همان ریش سفیدهای فعال اجتماعی  که به یاشولی های آغزی بیرلیک گنگشی هم معروف هستند مدتی است که مشغول گذاشتن نشست برای اصلاح ساختار یاشولی ها هستند. این گروه که بدون تشکیلات منسجم و متعارف توانستند سه دوره از انتخابات درگنبد را بطور متوالی به موفقیت دست یابند، نشان دادند از حمایت مردم برخوردار هستند. اما مسائلی که در این اواخر پیش آمد باعث ایجاد گلایه ها و انتقاداتی به عملکرد برخی افراد که عموما امین اعضا نامیده می شدند اما به اسم یاشولی ها حرکت می کردند ،شده بود.یاشولی ها برای وفا به وعده ئی که داده بودند در مورد انجام اصلاحات در یاشولی گری ،این بار برخلاف انتخابات های گذشته بجای اینکه راه خانه هایشان را پیش بگیرند ومثل بقیه مردم دنبال کار و زندگی عادی شان باشند، شبها و ساعت های مدیدی را به هم اندیشی وتبادل نظر پرداخته اند.

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104