سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

c_300_300_16777215_00_images_945_gfggh435df.jpgتورکمنیا- ناصر توسلی: 21 اسفند همگام با انقلاب بهاری در تورکمن صحرا، برابر با آغاز سال نو تورکمن هاست.

 

طبق محاسبات نگارنده بنا براستناد منابع کتاب گاهشماری تورکمن های باستان

زمان تحویل سال نو تورکمنی: ساعت 11:31 دقیقه و 34 ثانیه و 8 صدم ثانیه. 

سال میمون؛ سال 2263 تورکمنی

ویژگی های شناختی افراد سال میمون: با تدبیر، فریبنده و ملیح، متقاعد کننده، سرگرم کننده، اجتماعی و حیله گر در عشق، اسیر کننده، می داند که چگونه بر دیگران اثر گذارد. 


تعیین نام حیوان منسوب به هر سال شمسی

اسامی سالها در تقویم تورکمنی 12 حیوانی « مؤچه » به ترتیب عبارتند از: سیچغان ( موش)، سیغیر(گاو)، بارس ( پلنگ)، تاوشان( خرگوش)، بالیق ( ماهی یا نهگ؛ اژدها در گاهشماری چینی)، ییلان (مار)، ییلقی ( مادیان)، غویون( گوسفند)، بیجن ( میمون)، تاویق ( مرغ)، ایت( سگ)، و دونگیز( خوک).

 

 

برای تعیین حیوان منسوب به سال  مراحل زیر را انجام دهید.

برای مثال: 1370

16+70+6=92


92تقسیم بر 12= 7.66666666


7ضربدر 12 = 84


92-84=8


8مین حیوان در گاهشماری مؤچه= گوسفند


به همین روال برای محاسبه سایر سالهای شمسی


16+عدد دو رقمی یکان و دهگان ( 70 یا 71 و ...) +6 و ادامه مراحل

منبع: کتاب گاه شماری تورکمن های باستان

تألیف: ناصر توسلی

توضیح: این کتاب هنوز مجوز نگرفته و توضیحات کامل موضوعات و محاسبات فوق پس از ویرایش و چاپ در این کتاب ارائه خواهد شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104