سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

c_300_300_16777215_00_images_945_DOW-VoLC7b0.jpgتورکمنیا:« پسرم شیخ عمر می گفت از روزی که وارد دشت تورکمن ها شد تا روزی که از آن دشت خارج گردید روز و شب مشغول جنگ بود و هرشب تورکمن ها که اسبهای تیزتک داشتند شبیخون می زدند و حمله می کردند و به همین جهت عده کثیری از سربازان وی به قتل رسیدند.

شیخ عمر می گفت اگر تو بخواهی دارای قدرت شوی باید تورکمن ها را مطیع نمایی. و من به او گفتم تورکمن ها را نیز مطیع خواهم کرد.

شیخ عمر می گفت تورکمن ها با سکنه های نیشابور و سبزوار بلاد دیگر فرق دارند. آنها شهر نشین نیستند که بتوان به سهولت آنها را از برد و همین که احساس خطر کردند کوچ می کنند و به منطقه دیگر می روند و همه دارای اسبهای راهوار هستند و می توانند در یک شبانه روز بیست فرسنگ راه بپیمایند. ( توضیح: پس از حمله چنگیزخان تورکمن های شهرنشین نیز بخاطر نابودی شهرهایشان شیوه زندگی خود را تغییر می دهند.)

گفتم ای فرزند ما در راهپیمایی بهتراز تورکمن ها هستیم زیرا آنها با عشیره و زن و اطفال حرکت می کنند ولی ما زن و فرزند با خود نیاورده ایم که دچار اشکال شویم.

شیخ عمر میل داشت که مرا به سوی دشت وسیع تورکمن ها ببرد ولی من به او گفتم که بعد از مراجعت از جنوب خراسان « ممکن است » به تورکمن ها حمله ور شوم».

 

از کتاب " منم تیمور جهانگشا" که در آن به جنگاوری تورکمن ها اشاره می شود در این کتاب تیمور لنگ که چنگیزخان را الگوی زندگی خود قرار داده جد خود معرفی می کند. اما زمانی که به هنگام تصرف سبزوار با امیر سیف الدین حاکم این شهر بر سر برادر اسیر شده حاکم مذاکره می کند، جد خود را آلپ آرسلان سلجوقی معرفی می کند.

تیموربه هنگام لشکرکشی به طبرستان از طریق راه جنگل به سوی دریای آبسکون ( منظور دریای خزر ) حرکت می کند تا مبادا تورکمن ها که آنها را « آل افراسیاب » می خواند، به وی شبیخون بزنند.

هم پژوهشگر و هم مترجم این کتاب تیمور را از نژاد مغول نمی دانند، ضمن اینکه تیمور آنجا که شرحی درباره لقب خانوادگی خود "گورکان" (در اینجا کورکئن/ به فارسی داماد / با کورگان یا کورغان گور سکایی اشتباه گرفته نشود / ضمن اینکه گؤرکان « گؤرکانا ذر تورکمنی به معنی زیبا می باشد و همانطور که می دانیم تیمور در جوانی پسر زیبایی بوده است) می نویسد جد خود را به عنوان یکی از دامادان چنگیزخان معرفی می کند.

یاد آوری می شود طبق اوغوزنامه سلجوقیان از پدر منسوب به اوغوزها( قوم هیونگ نو های کهن/ امپراتور: موده چانیو2220پیش از میلاد ) و از مادر منسوب به تورکمن ها ( از اقوام اشکانی " سکایی " ، امپراتور: افراسیاب/ مادایس 2800پیش از میلاد) می باشند.  همچنین طبق نوشته های حمدالله مستوفی (۷۴۰ ه) و یحی بن عبداللطیف قزوینی (۹۴۸ه) آل سلجوق از طایفه تورکمنی قیننئق که در سال ۳۷۵ هجری به ماوراءالنهر آمدند پس از سی و چهار نسل خودرا به افراسیاب تورانی می رساندند.

ضمن اینکه جالب اینجاست موده / مادایس / مته  از یک ریشه بوده ودر تاریخ تورکمن ها ماتی خان جد اسطوره ای آنهاست که ما در تاریخ اسطوره ای اوغوزخان، در واقع سرگذشت دو شخص حقیقی را در یک شخصیت مشاهده می کنیم. 

تهیه، تنظیم و توضیح: ناصر توسلی

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104