سیاسی

 

 

 


تورکمنیا- دکتر سیدی در خصوص جریانات اخیر چنین اظهار نظر کرد:

شان نمایندگان ملت هم از طرف خودشان وهم از طرف دیگران در هر حال وکار بایستی رعایت بشود. نماینده ملت به منظور  اهداف عام المنفعه برای بازدید سر زده از اماکن اداری و علنی که جنبهء محرمانه نداشته باشد می تواند  بدون هماهنگی قبلی ورود پیدا کند.

در جریانی که پیش آمد(درگیری درگمرک با نماینده مردم سراوان درمجلس) هر دو طرف تخلف دارند که باید توسط مسئولین نهاد مربوطه مورد مواخذه قرار بگیرند. کارمندان گمرک بخاطر رفتار وگفتار دور از شان با نماینده مردم در مجلس و نماینده مجلس هم بخاطر همین موضوع طبق آیین نامه داخلی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف رئیس مجلس باید مورد مواخذه قراربگیرند. نیازی به استیضاح وزیر نیست. هرچند حمایت نمایندگان از یک نمایندهء مجلس و طرح موضوع استیضاح قابل تقدیر است. زیرا نماینده مجلس نماینده تمام ملت ایران و عضوی از خانوادهء مجلس است ولی از هر جهت باید این موضوع مد نظر قرار بگیرد که: "حرمت امامزاده را قبل از هرکس متولی اش بایستی حفظ کند".

به هرحال صرفنظر از درستی یا نادرستی ادعا های مطرح شده وحاشیه سازی و حاشیه پردازی های عمدتا مغرضانه ، کاش در جریان بی احترامی استاندار گلستان به نماینده مردم شهرستان گنبد با دعوت نکردن ایشان به صحن و "عدم رعایت پروتکل" از طرف استاندار، نمایندگان استان گلستان هم از این عضو مجمع خودشان چه در استان وچه در سطح کشور حمایت می کردند. زیرا اگر حرمت شکنی نمایندگان مردم به هر طریقی باب شود. دیر یازود موج این بی حرمتی دامنگیر خود نمایندگان دیگر و به تبع آن شان وجایگاه نمایندگی خواهد بود. مثلی است که می گوید: نگران فوت پدربزرگ پیرم نیستم. نگرانی من از اینست عزرائیل راه خانهء ما را یاد بگیرد!

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104