طنزستان

 

ادامه مطلب...

تورکمنیا- قونقرخان :القصه بالاخره با کش و قوس فراوان انتخاباتی انجام شد و یکی رفت دنبال قالیبافتن و روش های جدید تر پیشرفت گاز انبری، یکی همچنان رئیس تر شد و نشست و لم داد به پشتی خوشگل مصلحت و یکی هم کلیددار صدارت شد

ادامه مطلب...تورکمنیا-قونقرخان : به گزارش واحد مرکزی اخبار ناموثق بنقل از حامیان قونقرخان بالاخره انتخابات برگزار شد و ایشان با بالاترین رای بعنوان رئیس انتخاب شد و کلی مراسم از عکس و بوس و شربت تا پخش نان روغنی در کوچه ها و سرتنورها، یک کم هم جوانک های قونقرستان حرکات جلف موزون ( البته مقداری هم ناموزون)  بنمایش گذاشتند که بماند

ادامه مطلب...

تورکمنیا- قونقرخان: در اخبار آمده بود: در پی قوت گرفتن خبر تغییر مدیر بیست و سه سالهء ورزش وجوانان گنبد اسپانسر احتمالی والیبال گنبدکاووس در گفت و گو با یک رسانه محلی فرموده اند:
🔹"اگر غفاری دست خوش تغییر شود دیگر اسپانسر نخواهیم بود"

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104