سیاسی

 

 

ادامه مطلب...سونگی داغی - درخت داغدغان

تورکمنیا- عبدالغفار جمالزاده: سونگی داغی کوهی است واقع در شمال شرق استان گلستان که خط الراس ان نطقه صفر مرز بین ایران و تورکمنیستان را تشکیل میدهد . ارتفاع زیادی ندارد و به لحاظ امنیت ایچاب می کند کسی جهت کوهنوردی یا راه پیمائی به انجا نرود ودر واقع مامورین هم چنین اجازه ای را به کسی نمی دهند . این کوه پر برکت را خدا فقط برای دامداری و کشاورزی آفریده است . پر برکت است . زنده است . ماغتئمغولی عمده زندگیش را بروی قلل و بین دره های حاصلخیز این کوه گذارنده و حتی در بستر مرگش و شمارش نفس های آخرین هم گفته درب را باز بگذارند و با گفتن شعری در باره کوه جان داده است .

ادامه مطلب...تورکمنیا- ارسالی استاد یدالله صحنه: شادروان آنا محمد ساده فرزند حاجی گلدی ملا یلقی درسال ۱۳۴۰ شمسی درروستای اونق یلقی آق قلا متولد

ادامه مطلب...تورکمنیا: شعری از سخید بخشنده شاعر جوان و خوش قریحه اهل گنبد کاووس با الهام گرفتن از تصویر فوق.

ادامه مطلب...تورکمنیا- آیتکین عطاخانی: قربان ناظار عزیزوف۱۹۷۵م-۱۹۴۰م.یکی از مشهورترین هسته های شعر و اندیشه و عصاره اعتبار شعر و سخن تورکمن و دارنده نشام ادبی ماغتئمغولی پئراغی است؛

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104