سیاسی

 

 

8719333314bayrbucaktrkmen.jpg

"در سوگ خاورمیانه"

هبوط آدم از عدن،
             کنار زمین.

بودا و زرتشت هیچ با کنفوسیوس
صد و بیست و چهار،
         ضرب در هزار.الله اکبر،
           الله اکبر:
هین چیست این،
    باز،
         انفجار.

کجاست کودک تو ای مهد تمدن زمین
خاورمیانه،
             میان بغض وغریو درد و درد کین

هان کجاست آن شام و بابل و شوشان پر افتخار
کور سوی بعل و مدین؛ حجاز و اورشلیم

از حلب تا به کابل
موصل و بغداد و کربلا
        جز دود و آتش و غریو الله اکبر و بلا
        جز خون و پاشیدنش نیست بر زمین

باز هم یا خدا
کسی بلند گفت برتری
        باز هم رسد به گوش
                              بانگ الله اکبری

باز یک انفجار
                  باز هم
                  یک صد و بیست و چهار هزار.

 

مسعود شیخ مان

17 خرداد خونین 1396 تهران

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104