سیاسی

 

 

ShahreKhub.jpg

تورکمنیا-آ.گوکلانی:

  _لطفا زباله هاتون رو آخر شب بیرون بیاورید. ومقابل  درب خانه ومغازه ی ما نگذارید.

_باشه ولی مکان فوق سر کوچه ی ماست، غیر از آن جا کجا بگذارم؟ حق بامن است!!


_می توانید چند متر آنطرفتر که شهرداری محفظه ی ز باله گذاشته بیاندازید. چرا رعایت همسایگی را نمیکنید؟
_خیر. تا آنجا نمیرویم همین جا بهتر وراحتتر است... همسایه های روبه رویی رابنگرید که جلوی مغازه ی فلانی هرشب زباله هایشان را تلنبار میکنند!! ولی هیچ اعتراضی نمیکنند... چه اشکالی دارد شماهم سخت نگیرید...!!!!!
_اتفاقا ایشان ناراضی هستند واعتراض هم کرده اندولی افاقه نکرده... دیگر خسته شده اند.
این جروبحث ادامه دارد...


سخنانی که در بالا رد وبدل شد روایت مستند گونه ای از بگو مگوی بدون نتیجه ی دو همسایه از یک محله می باشد. وبیانگراین واقعیت است که متاسفانه مردم کوچکترین اطلاعی از حقوق  شهروندی یکدیگرندارند وبه راحتی آن را زیر پا می گذارند.
اینجاست که به این نتیجه می رسیم شهر خوب وایده ال با شهروند خوب ومسوول معنا پیدا میکند واین وظیفه ی تک تک افراد جامعه است که نسبت به رعایت حق یکدیگر وعمل به ان در کنارهم توجه بیشتری از خود نشان دهند تا از ایجاد معضلات جدی در سطح جامعه جلوگیری کنند.
بنظر می رسد مهمترین راه برای مقابله با مسایل ومشکلات موجود در اجتماع بالا بردن سطح آگاهی های فردی اجتماعی وزیست محیطی بصورت فرهنگ سازی تدریجی می باشد. حال باید ببینیم این امرچگونه میسر می شود؟
قدم اول در وهله ی نخست فرهنگ سازی  خانواده برای کودک  از سنین پایین وتعلیم وی با الهام از تعالیم اسلامی خصوصا احترام به  حقوق دیگران وهمچنین حق همسایگی است که در دین اسلام بسیار به آن سفارش شده است.
قدم دوم در کنار تعالیم خانواده می توان از اموزش وپرورش مدارس همزمان با آغاز دوره های تحصیلی فرد از پیش دبستان تا مقاطع بالا نیز بهره جست. تا بطور کامل در درون ایشان نهادینه شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104