سیاسی

 

 

c_300_300_16777215_00_images_946_1.jpgتورکمنیا: شعری از سخید بخشنده شاعر جوان و خوش قریحه گنبدی.

 

« یادگأر »

دورماز زامان بیر یئرده کروون گئچئر صحرادان

غالار آدلار یادگأر أرلر گئچئر دونیأدن

البتده اؤلسه شیرلر،دؤران سورر شاغال لار

صحرا دا تاپئلار شیرلر ،حابار بیلمزشاغال لار

گئچسه اگر کروون لر ،اما یتمئیأر یول لار

اؤلسه صحرادا بیگ لر، توکنمیارلر أرلر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104