جناب دکتر مجید پولادی،
جناب دکتر نادر جان صوفی زاده،
جناب دکتر  عبدالرحیم پالیده ،
جناب مهندس عارف گرگانی،
جناب دکتر ناصر اسماعیلی،
جناب کتر عبدالرشید چپرلی،
جناب دکتر محمد مفیدی


بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته حضرات عالی در انتخابات نظام پزشکی گنبد آزادشهر و رامیان را تبریک و تهنیت عرض مینماییم و امیدواریم مثل همیشه اخلاق مدار و انسان محور به ادامه راه بپردازید .

 همفکری برای تورکمنصحرا و خیرین ایلیار تورکمنصحرا

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104