سیاسی

 

 

c_300_300_16777215_00_images_breack.jpg

تورکمنیا- مهندس منصور آتابای:  جلسه ای با پیشنهادتلگرامی دکترجلال الدین سیدی استاددانشگاه درروابط بین الملل ودعوت به منزل  آقای مهندس سیدمهدی کلاته درساعت۱۹:٣۰یکشنبه ۸ مهر۱۳۹۷ باموضوع منطقه آزاداینچه برون منعقدگردید.

درابتدای جلسه آقای دکترسیدی استاد دانشگاه روابط بین الملل ویکی از فعالین سیاسی اجتماعی منطقه طی سخنانی از تاریخچه مطرح شدن منطقه آزاد ازاغازتاتصویب بصورت مختصرارائه نمودوافزود ابتدا منطقه ازاداینچه برون بوسیله یکی ازاساتیددانشگاه منطقه, شاغل درخارج ازکشورمطرح گردید,سپس بنده بهمراه عده ای ازدانشجویان وجوانان, طرح ایجادمنطقه ازادرا به اقای مرحوم نقدی گل چشمه نماینده وقت مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی تقدیم ومطرح نمودیم که بااستقبال ایشان وسایرمجمع نمایندگان استان مواجه شدو نمایندگان دوره های بعد نیز برای تصویب آن زحمات زیادی کشیدندتادرنهایت با تلاش های اقای قرجه طیاردردوره ایشان تصویب منطقه ازاداینچه برون میسرگردیدو قسمت ایشان بودکه جادارد ازایشان وسایرنمایندگان محترم استان سپاس وقدردانی نماییم دوستان! منطقه ما منطقه ای با تنوع قومی ومذهبی بوده وممکن ا ست که درموردیک مسئله خاص  دوگروه یابیشتربطورجداگانه کاربکند وازهمدیگراطلاع نداشته باشدکم ااینکه دربحث همین منطقه ازاد مباحثات وحتی مشاجرات فراوانی درفضای مجازی شکل گرفت که اگرطرح ازشماست وقتی مادرموردطرح کارمی کردیم شماکجابودید؟!

ممکن است افراددردویاچندگروه مختلف دنبال یک هدف بوده واز همدیگراطلاعی نداشته اند! بهرحال منطقه ازاداینچه برون باتمام فرازونشیب هایش به تصویب رسید وحال ما برای بهره گیری بهتر وبیشتر مردم  منطقه ازمنافع منطقه ازادکمپین حمایت ازان راراه انداختیم ودوستان حاضربنمایندگی ازان گروه که ازسلائق گوناگون, طیف های مختلف سیاسی اجتماعی هستند,دراین جلسه حضوردارندوبنده ازاقای طیار نماینده محترم هم دعوت نمودم تا درجلسه  درحدامکان امشب حضوریابندکه ایشان فرمودنددراه تهران هستم. دوستان عزیز تنها راه رسیدن به توسعه وپیشرفت منطقه عبور از مرزهای قراردادی قومی ومذهبی ومنیت است اگر"من" ها به" ما"ها تبدیل شود امکان توسعه وپیشرفت منطقه متصوراست وجلسه امروز درواقع فتح بابی ست که وحدت وهمدلیدربین همه همشهریان نهادینه شده وعملا بوجوداید وجاداردازمهندس سیدکلاته که دراین زمینه  پیش قدم شدندتشکرنماییم . بهره گیری ازتمام ظرفیت های انسانی مادی ومعنوی منطقه هدف ماست وان شاالله با برگزاری مستمر جلسات ودعوت ازکارشناسان فن ومسئولین ونماینده محترم  باعث خواهدشد تا از ظرفیت منطقه ازادبسود منافع عموم مردم قدم برداریم. مهندس اتابای ازفعالین سیاسی اجتماعی ومنتقداجتماعی درادامه جلسه بااشاره به سخنان دکترسیدی اظهارکردندکه برای نیل به مقصود هماهنگی وهم افزایی همه مسئولین اعم ازنماینده محترم مجلس ,فرماندار محترم وائمه جمعه وپشتیبانی همه مردم وبویژه فعالین محترم اجتماعی منطقه وکارشناسان لازم وواجب است نه تنهاداخل شهرگنبدبلکه بین نمایندگان محترم شهرهای شرق استان فرمانداران محترم ائمه محترم  جمعه همه باهم هماهنگ باشند درچنین صورتی اجتماع "ما"شکل گرفته ونتیجه لازم حاصل خواهدشد. آقای کیان از اصحاب رسانه ومنتقدین وفعالین سیاسی اجتماعی بااشاره به برگزاری جلسه ای دربین برادران ترکمن ازعدم دعوت برادران فارس انتقادکرد . وی گفت علیرغم همه تبلیغاتی که دربرخی مطبوعات استان دیدم که ازشخصیت مرکزاستان برای تصویب منطقه ازاد تشکرکرده اندکه درست نیست وبنده شاهدهستم که نماینده پرتلاش مابیشترین زحمت راکشیدند وانتقادات وتخریب هایی که علیه ایشان صورت گرفته بی انصافی است ومابایدازظرفیت ایشان استفاده بیشتری نماییم.

آقای مهندس جوادی اضافه کردند جذب سرمایه گذارازشهرهای دیگر امربسیارخوبی ست که بایداستقبال کنیم اما آیا دراینطرف درفرمانداری وسایرمسئولین ادارات شهرگنبد امادگی ارائه بهتر وبهترشدن جدب سرمایه گذار آمادگی دارندچون انها به شهرهای مختلف سرخواهندزد و مقایسه خواهندکرد. مهندس جوادی افزودندکه چه بخواهیم وچه نخواهیم اقای طیار نماینده شهرستان گنبدتادوسال اینده هستندوزحمات زیادی کشیده اند ماانتقادهایی هم داریم اما ایا باید قهرکردویاتخریب کرد؟

مابایدباایشان کارکنیم زیرا ایشان بالاترین مسیول شهرستان درشرایط الان هست که بامقامات بالا ارتباط دارندو البته امام جمعه محترم وفرماندار محترم هم کمک کنندزیرا آنهاهم دارای قابلیت ها وارتباطات خاص خودهستندوازکانال های خودشان پیگیرباشند..

همچنین درخصوص نشست فوق الذکر طی گزارش مبسوطی مهندس مهدی سیدکلاته نیز نوشت:

در این نشست صمیمی و دوستانه که جمعی از برادران و خواهران گنبدی از اقوام مختلف حضور  داشتند در ابتدای جلسه آقای دکتر سیدی مشاور عالی و برنامه ریزی آقای طیار نماینده محترم مجلس ، ضمن عرض خیرمقدم هدف اینگونه دیدارها را رسیدن به انسجام و وحدت حول محور گنبد دانسته و تاکید داشتند در این نشستها موارد اختلافی بین افراد حل و فصل گردد تا راه رسیدن به اتحاد و عبور از قومیت گرایی برای استمرار دیدارها بازشود و با کمک و مطالبه گری مردم ، مسوولان بتوانند مسیر درست خدمت به منطقه را طی نمایند . در ادامه آقای امید رحیمی دانش آموخته روابط بین الملل و از نخبگان این حوزه توضیحاتی در زمینه ی ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد منطقه آزاد ، قراردادهای بین المللی منطقه ای موجود و راهکارهای بهره وری از تعاملات منطقه ای پس از ایجاد منطقه آزاد ارائه نمودند که این بیانات مورد استقبال حاضرین قرار گرفت و دیدگاه جدیدی برای تصور شرایط منطقه ایجاد نمود.

 

🔺 سپس حضار به نوبت نقطه نظرات خود را ارائه نمودند ، در بسیاری از صحبتهای دوستان نگرانی هایی از روند طی شده تاکنون در مورد منطقه آزاد و عدم ارائه اطلاعات دقیق و جزیی تاکنون ، نمایان بود . یکی از نگرانی ها بحث واگذاری زمین های منطقه بین افراد سرمایه گزار قبل از طی شدن مراحل قانونی یا تعیین ارکان مدیریتی منطقه بدون در نظر گرفتن مطالبات و نظرات مردم منطقه و صرفا بر اساس نظرات و خواست افراد خاص دارای قدرت سیاسی و نفوذ استانی و شهرستانی بود .

 

🔺 برخی دوستان نیز از روند طی شده در مسیر وحدت افزایی تاکنون گله مند بودند و برخی نیز به دلیل تجربیات چندین سال گذشته و تاثیر نفوذ مرکز نشینان بر پروژه های کلان ملی امیدی به بهره مندی مردم گنبد از این دستاورد مسوولان نداشتند . طی جلسه اتفاق نظر جمعی بر ادامه این جلسات و ایجاد هیات مدیره ای از بین جمع برای پیگیری مطالبات و ایجاد کارگروههای تخصصی در زمینه های مختلف همچون مسائل زیست محیطی ، گردشگری ، صنایع سنگین و تجارت مرتبط با منطقه آزاد در دستور کار جلسات بعدی قرار گرفت .

 

🔺 آنچه بین حدودا ۳۰ نفر حاضر در جلسه مشترکا بیان شد لزوم عبور از اختلافات قومی ، جناحی و گروهی جهت نیل به اهداف مردمی بود و لزوم همراهی و کمک به مسوولان شهرستان در کنار نقد و مطالبه گری جدی از ایشان نیز مورد نظر اکثر دوستان بود . رسیدن به این نتیجه ی مهم که برای اعتلای فردای گنبد باید از اختلافها عبور کرد و اجازه نداد در بزنگاه های انتخاباتی تعصبها موجب دوری مردم از هم گردد جزو نکات بارز جلسه بود . ایجاد امید با تقویت مطالبه گری و پیگیری بیشتر مردم گنبد و دعوت از سایر گروهها و فعالان سیاسی ، اجتماعی و مدنی برای پیوستن به جلسات در نقطه نظرات اکثر دوستان مطرح گردید .

 

🔺 تنوع موجود در جلسه از نظر حضور همزمان تعداد زیادی از دوستان ترکمن و غیرترکمن از جناح های فکری و سیاسی مختلف و اصحاب رسانه این نشست را بسیار متمایز و دلچسب تر نموده بود . مطالبه ی نقشه ی نهایی منطقه آزاد و شفاف سازی وضعیت واگذاری زمینهای منطقه آزاد از طریق نماینده محترم مجلس جزو مصوبات اصلی این دیدار بود .

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104