سیاسی

 

 

 

توركمنيا-ا.گوكلاني. علاوه براينكه مدتي است بيشتر فروشندگان قيمت هاي عجيب ودلبخواهي برروي محصولات موردعرضه ي خويش دربازارميگذارندوباعث نارضايتي مردم وايجادبي نظمي درجامعه ميشوندبرخي ديگرهم ازروي احتياج يابرعكس دندان گردي وقتي براي خريدبه ايشان مراجعه ميشودوسبدخريدكالا راپرميكني ...

اغلب بااين ادبيات ميگويند:فقط همين!!!!؟

انگاركه مشتري بايد تمامي محتويات موجود درمغازه رابخرد وبه خانه بياورد!انچه كه لازم داردوندارد!فقط به خاطر جلب رضايت فروشنده وياپاس كردن چك وي كه احتمال برگشت خوردن ان ميرود.يا مشكلاتي ازاين دست كه با ان دست به گريبان است.

يامورد ديگر كه زياد به چشم مي خورد،بعنوان مثال وقتي به كافي شاپ مراجعه ميكنيم وسفارش اب ميوه ميدهيم فروشنده برگشته ميگويد:

فقط يك عدد؟!

اين قبيل افراد روح وروان مردم وهمنوع خويش رابه بازي ميگيرندتا بلكه دراين ميان مشتري ساده يا لاكچري را به دام بياندازندوبه سود مورد نظر نايل شوند ويا مشكلات پيش رويشان را مرتفع سازند .

درحاليكه اين مشكلات براي همه ولي به اشكال ديگر وجودداردومختص قشر خاصي نيست.وهمگي بايد دست به دست هم داده درجهت رفع يا كنترل ان با كمك به يكديگر بكوشند ويا تا اندازه اي درجهت كم كردن تاثيرات منفي ان تلاش كنند.زيرا:

تعاونوا علي البروالتقوي .{به يكديگربرانجام كارهاي نيك وپرهيزكاري كمك نماييد.}

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104